Tilbehør 

Afretningsbjælke

2 meter bred 
S 40 skift
Pris pr dag 300 kr.

Skovle med S 30 skift

30 skovl
50 skovl
80 skovl - Planerskovl
Pris 65 kr. pr. skovl

Skovle med S 40 skift

30 skovl
50 skovl
130 skovl
Pris 65 kr. pr. skovl

        Bormotor + et bor

                                      200 mm - 300 mm
          Pris 1150 kr. pr. dag